Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Acta Assemblea General Extraordinària.

28 de agost de 2016...

DIUMENGE 28 AGOST 2016

A Tàrrega a 28 d'agost del 2016,  en primera convocatòria a les 18h 30m i en segona a les 19 h, el pròxim dia 28 d'agost del 2016 en la sala del primer pis del " Carmel ", al carrer Comabruna, de Tàrrega, es reuneix en Assemblea General extraordinària els socis i membres, que a continuació es relacionen, havent estat convocats en temps i forma pel President fins ara (Secretari en funcions), d’acord amb el contingut del article 13 dels Estatuts d’aquesta Entitat. 

Assisteixen a la reunió, o son degudament representats, els 16 membres següents:  Josep Maria Costa i Balcells (Jepo), Mari Carmen Sanchis i Turull, Mercè Clota i Sala, Robert Tavira i Delgado, Itziar Minguell i Clota, Núria Moleres i Verdejo, Alfonso Màrquez i Martín, Carina Aguilar i Burgos, Jordi Tavira i Delgado, Sònia Delgado i Coma, Cristina Bramón i Cerrillo, Dani Palau i Duran, Marimar Palau i Dura, Amado Costa i Cera, Ton Farran, Cristobal Tavira i Delgado i Francesc Tavira i Delgado.

Amb el següent ordre del dia:

1 = Lectura dels acords en l'ultima assemblea. Informe de la secretaria a   càrrec de Mari Carmen Sanchis i Turull.    

2 = Informe de dimissió dels càrrecs: Jepo Costa com secretari en funcions, Mercè Clota com tresorera i Robert Tavira com vocal cap de   colla.

3 = Informe i votació per proposta dels candidats a presentar-se pels   càrrecs vacants del secretari en funcions, tresorera/er i vocal cap de colla.

4 = Precs i preguntes.

   Respecte al punt u de la lectura dels acords en l'ultima assemblea.     Informe de la secretaria a càrrec de Mari Carmen Sanchis i Turull. Es   llegeix el resum aprovat en l’última assemblea extraordinària celebrada   el 16/01/2016.

  Respecte al punt dos del ordre del dia, Informe de dimissió dels tres   càrrecs, secretari en funcions, vocal cap de colla i tresorera:

A)L'actual president Josep Mª Costa i Balcells (Jepo), dimiteix del càrrec   de secretari en funcions, per raons de cansament pel fet d'exercir en dos   càrrecs a l'hora. ( la secretaria actual, es va apuntar com a tal per falta   de nous candidats, i així o varem acordar en el seu moment, acceptant   que de moment no te temps per fer les tasques pertinents al seu   càrrec). 

 Per tan l'actual president ens exposa el següent informe: Aquests últims   anys la nostra colla ha tingut una molt bona trajectòria   fins després de   la sortida a Perpinyà. 

 Però per raons interiors de la mateixa colla, els tres càrrecs  de la junta   que normalment fem més pinya, ens posem sempre les piles en tots els   sentits tan d'assistència en  trobades, reunions, decisions organitzatives,   carregar el remolc a l'hora de les sortides, passar constantment   informació per medi dels grups de whatsapps, correus electrònics  i   moltes més cosetes. Per tant crec que es lícit que prenguem decisions     per tota la colla pel seu bon funcionament, sempre buscant l'objectiu de   passar bons moments amb la nostra activitat i portar el nom de Tàrrega   ben escrit en el vestuari i en el nostre cor.

 Ja fa temps que alguns membres tant de junta com de colla ens fan   sentir molt malament amb critiques negatives que en aquets moments   considero no cal esmentar, en contes de fer-nos costat i ajudar-nos en   les moltíssim es tasques a fer.

 No m'agrada  parlar tant d'aquest tema i normal ment deixo que la colla   deliberi als grups de whatsapps, fins al punt de tirar-se els drapets bruts   a la cara, això es el que ha passat, en la manera d'organitzar-nos en   l'última sortida que s'ha fet, les coses han anat massa lluny, fins al punt   de que ja ens ha acabat cremant del tot, amb una mena de cansament   de desgast, provocant una situació límit que ens a fet a tots plegats molt   de mal. 

 I jo oficialment soc el president, però també faig de secretari en funcions   atenent els molts correus electrònics que rebem durant tot l'any   contestant-los i omplint els fulls d'inscripció de les sortides, sempre   parlant amb el cap de colla per saber quins gegants portarem.           

 Escric i això no deixaré de fer-ho, les memòries del grup cada any son   més de trenta pagines amb fotos incloses i al finalitzar l'any s'entreguen   a la regidoria de cultura, recopilo i retoco una a una totes les  fotos de   cada sortida, tot això dels escrits i fotos ho penjo al WEP de la colla i   publico a la premsa totes les sortides que hem dona temps de fer-ho.

 També juntament amb Mercè Clota, l'actual tresorera, ens cuidem del   vestuari de la colla (fundes dels gegants, pressupostos presentats al   ajuntament per obtindre vestuari nou pels gegants, vestuari de la colla, etc etc).

 Passem al davant en l'organització  la nostra trobada, uns mesos abans   no parem, buscant espònsors, col·laboradors, dinar, etc etc. Val a dir que   l'última setmana en totes les moltíssim es tasques a fer de la trobada, s'hi   avoca tota la colla d'una manera fantàstica.

 Per acabar de concloure aquestes paraules, dites per puntualitzar una   mica per damunt aquets últims esdeveniments ocorreguts en l'interior de   la nostra colla, com a president, en aquest moments els meus objectius   son continuar lluitant per la colla, necessito que un secretari/ria per   portar conjuntament aquesta tasca, ensenyant-li i compartir les   responsabilitats del càrrec en funcions.

 De la mateixa manera ajudar i organitzar les persones que ocupin els     càrrec vacants de tresorer i vocal cap de colla.

 Convoco per antuvi als nous càrrecs, en l'únic moment que se  tinc segur   lliuro del treball, que son tots el  diumenges a les 19 hores, per reunir-   nos per posar-nos al dia  de les tasques que es feien fins avui. 

 Per aconseguir els nostres objectius hem de treballar amb ganes   conjuntament formant una pinya amb tota la colla, acceptant i ajudant   als membres de la junta quan ho demanin, sense mals rotllos i   respectant-nos els uns amb els altres i en cas de conflictes us demano   que en privat parleu primer amb mi, (res d'esbatussar per els grups de   whatsapps).

 No oblideu que aquesta colla en els últims cinc anys a crescut moltíssim,   ara tenim grup de música, remolc nou, cotxe propi i moltes mes coses   que abans no tenien, i al cap de cada any ens criden moltes colles     d'arreu de Catalunya que s'interessen en nosaltres  per fer intercanvis.

 Per finalitzar us demano perdo si en moment he pogut ofendre algú i que   sempre s'imposi  el diàleg  i la comprensió entre nosaltres, dono les mes   sinceres gracies a tots per tirar endavant amb tota la il·lusió del mont,   aquest gran projecte de deixar ben alt el llistó del nostre municipi,   sobretot sempre amb l'objectiu principal ""de divertir-nos i passant-ho   força  be"", per poder  gaudir amb bona companyia i continuar creant   bons lligams d'amistat entre tots nosaltres.

 B) Robert Tavira, marxa de la colla deixant el càrrec de vocal cap de   colla, ja fa dies que a l'hora de treballar (carregar i descarregar els   remolc, sobretot) sempre son els mateixos, sense participació dels   demés i per la falta de participació en moltes sortides per part d'alguns   membres de la colla i per aquestes causes ell decideix de deixar tant el   càrrec com la colla per raons de pressió i desgast..

 C)La tresorera Mercè Clota continua com a membre de la colla, però   deixa el càrrec, ha arribat al límit de paciència, argumentant que moltes   vegades volen manar gent que apareixent de tant en tant, sense tindre   constància d'anar participant de les moltíssim es tasques ha fer durant   tot l'any i de sentir critiques negatives constantment, produint-li molt   desgast i cansament en aquest  l'últim any.

 Respecte al punt tres del ordre del dia, Informe i votació per proposta   dels candidats a presentar-se pels càrrecs vacants del secretari/a en   funcions, tresorera/er i vocal cap de colla.

 a) Secretari/a en funcions, queda vacant al no presentar-se cap membre del socis assistents.  b) Pel càrrec de tresorera, queda aprovat la candidatura de Cristina Bramón i Cerrillo, per   unanimitat del socis assistents, al no presentar-se'n cap mes.c) Vocal cap de colla queda aprovat la candidatura de Dani Palau i Duran,   per unanimitat del   socis assistents, al no presentar-se'n cap mes.d)Es presenta i s'aprova per unanimitat, la dimissió de Núria Moleres i Verdejo, com a vocal  de grallers i marxandatge, continuant com a vocal de la junta. e) Es presenta i s'aprova per unanimitat, la dimissió de Itziar Minguell i Clota, com a vocal de   grallers i marxandatge i surt de la junta.  f) Es presenta i s'aprova per unanimitat, la dimissió de Carina Aguilar i Burgos, com a vocal i surt   de la junta. g) Es presenta i s'aprova per unanimitat, la dimissió de Laura Cera i   Sanchis, com a vocal i surt   de la junta.

 Per tant els membres de la nova junta queda constituït de la següent   forma:

 President: Josep Mª Costa i Balcells (Jepo).

 Secretaria: Mari Carmen Sanchis i Turull (Mamen).

 Tresorera: Cristina Bramón i Cerrillo.

 Vocal Cap de colla: Dani Palau i Duran.

 Vocal: Núria Moleres i Verdejo.

 Vocal: Alfonso Màrquez i Martín.

 

 Respecte el punt quatre del ordre del dia, precs i preguntes.  Es parla de l'organització de la propera sortida, l'Aplec de Sant Eloi,   decidint els gegants a portar i distribuint els portadors.

 De continuar els assajos de la Dansa dels Capgrossos de Tàrrega, per el   dia de l'exhibició de balls a la Festa de l'Eixida, del proper maig, posant com a balladors els membres del grup de grallers i que els músics siguin   els de la cobla Tàrrega, tal com es fa amb el Ball de Gegants de Tàrrega.

 S'acorda una reunió de junta pel diumenge dia dos d'octubre.

 I sense que hi hagi cap mes prec ni preguntes ni mes temes a tractar, s’aixeca la sessió a les 22 hores del mateix dia, de la que estén la   present acte la secretaria.   

 

        Sr: Josep Mª Costa i Balcells                    Sra: Mari Carmen Sanchis i Turull      

                        President                                                    Secretaria