Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Acta Assemblea General Ordinària 2017.

28 de gener de 2017...No podem fallar al menys la tenim de fer un cop al any.

DISSABTE 28 GENER 2017

A Tàrrega a 28 de Gener del 2017,  en primera convocatòria a les 18h 30m i en segona a les 19 h, el pròxim dia 28 d'agost del 2016 en la sala del primer pis del " Carmel ", al carrer Comabruna, de Tàrrega, es reuneix en Assemblea General extraordinària els socis i membres, que a continuació es relacionen, havent estat convocats en temps i forma pel President  d’acord amb el contingut del article 13 dels Estatuts d’aquesta Entitat.                                                      

Assisteixen a la reunió, o son degudament representats, els 16 membres següents:  Josep Maria Costa i Balcells (Jepo), Mari Carmen Sanchis i Turull, Mercè Clota i Sala, Robert Tavira i Delgado, Núria Moleres i Verdejo, Alfonso Màrquez i Martín, Carina Aguilar i Burgos, Jordi Tavira i Delgado, Cristina Bramón i Cerrillo, Ton Farran i Domínguez, Cristóbal Tavira i Pérez, Gemma Puig i Fitó, Aaron Palau i Francesc Tavira i Delgado.  I com a representants del Exc. Ajuntament de Tàrrega el Sr. Raül Palacios i el Sr. Lluís Agea.

Amb el següent ordre del dia:

1 = Lectura dels acords en l'ultima assemblea. Informe de la secretaria a càrrec de  

       Mari Carmen Sanchis i Turull.    

2 = Presentació del Regim Intern.

3 = Dimissió de l’actual tresorera Cristina Bramón i Cerrillo.

4 = Informe i votació per proposta dels candidats a presentar-se pels càrrecs   

       vacants del secretari en funcions, tresorera/er i ajudant de cap de colla.

5= Gralles.

6= Quota anual.

7= Vestuari

8= Precs i preguntes.

Respecte al punt u de la lectura dels acords en l'ultima assemblea. Informe de la secretaria a càrrec de Mari Carmen Sanchis i Turull.   Es llegeix el resum aprovat en l’última assemblea extraordinària celebrada el 28/08/2016.

Respecte al punt dos del ordre del dia, Es llegeix per part de la secretaria el reglament de Règim Intern de la nostra colla. Quedant aprovat, esperant per a ser retocat en alguns petits punts, en els següents dies.

Respecte al punt tres  S’entrega la carta de dimissió a la junta per part de la actual tresorera, on queda desvinculada del càrrec que ostentava.

Respecte al punt quatre del ordre del dia, Informe i votació per proposta dels candidats a presentar-se pel càrrec vacant de tresorera i Robert Tavira i Delgado, es presenta per a ser vocal 2on cap de colla. S’aprova.  Mercè Clota , es presenta per ser la nova tresorera. S’aprova.

Per tant els membres de la nova junta queda constituït de la següent forma:

President: Josep Mª Costa i Balcells (Jepo).

Secretaria: Mari Carmen Sanchis i Turull (Mamen).

Tresorera: Mercè Clota i Sala.

Vocal Cap de colla: Dani Palau i Duran.

Vocal ajudant Cap de colla: Robert Tavira i Delgado

Vocal: Núria Moleres i Verdejo.

Vocal: Alfonso Màrquez i Martín.

Respecte el punt cinc del ordre del dia. S’acorda continuant fent els assajos del grup de gralles tots els dimarts i els divendres. Es demana compromís i serietat.

Respecte al punt sis  dels ordre del dia. S’acorda posa una quota anual de 5 € per família + 1€ per cada un dels membres.

Respecte al punt set del ordre de dia. S’han demanat mes camises, mes forros polars i mes polos, per poder anar tots correctament amb l’uniforme de la colla.

Respectant la gent que té envetades de diferent color (tal com es va quedar ) les portaran fins que es facin malbé.

Respecte al punt vuit del ordre del dia. Es proposa fer dues  sortides una a Talavera el cap de setmana del 28/27de maig, i l’altre a 3 residencies ( 2 a Barbens i 1 a La Fuliola). Es concretarà quant es tanqui el calendari de sortides del actual any.

Com a cloenda el Sr Raül Palacios, com a regidor de Cultura, ens ofereix la seva ajuda, per poder aportar totes les eines necessàries siguin tema legals i/o administratius per ajudar en tot el possible a la Colla i on sempre ens podem agafar, fent èmfasi  en que per poder tirar endavant la colla fa falta l’ajuda de tots als membres, on han de tenir una actitud generosa i  compromesa, i saber que tenim una imatge que es representativa de la ciutat de Tàrrega.  Agraint la nostra invitació s’acomiada juntament amb el Sr. Lluís Agea.

I sense que hi hagi cap mes prec ni preguntes ni mes temes a tractar, s’aixeca la sessió a les 21 hores del mateix dia, de la que estén la present acte la secretaria.