Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Assemblea General Extraordinària de ACFGT.

01 de març de 2014...A Tàrrega.

DISSABTE 01 MARÇ 2014

A Tàrrega a 1 de Març de 2014, en primera convocatòria a les 17h 30m i en segona convocatòria a les 18h i en els baixos del Centre d’Entitats, cita en el carrer Segle XX nº 2, domicili de la nostra Associació, es reuneix en Assemblea General Extraordinària els socis que a continuació es relacionen, havent estat convocats en temps i forma pel fins ara President,  d’acord amb el contingut del article 13 dels Estatuts d’aquesta Entitat.

Assisteixen a la reunió, o son degudament representats, els socis següents: Josep Quesada i Higueras, Amat Cera i Costa, Eusebi Quinquilla i Oró, Josep Maria Costa i Balcells, Mercè Clota i Sala, Carina Aguilar i Burgos, Carme Sanchis i Turull, Damià Pujol i Martínez, Antoni Farran i Dominguez, Robert Tavira i Delgado, Alfonso Márquez i Martín, Daniel Xavier Palau i Duràn, Jordi Clares i Cano, Ester Puig i Gràcia, Javier Burguès Mena, Rosi Zambrano de Toro, Gemma Puig i Fitó, Itziar Minguell i Clota, Martina Cera i Sanchis, Laura Cera i Sanchis i Pepi Boronat i Giró.                                                                                                           

ORDRE DEL DIA :

  • Modificació dels Estatuts de l’ Institució d’acord amb el que estableix la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi Civil de Catalunya i la Llei Orgànica 1/2002, de 22 de Març.
  • Confirmació i renovació dels càrrecs de la Junta.
  • Lectura del conveni entre l’Ajuntament de Tàrrega i la Fal·lera Gegantera per a la gestió i custodia del patrimoni festiu targarí.
  • Calendari de sortides
  • Precs i preguntes.

El President comunica que es necessari i fonamental la Modificació dels nostres   estatuts per adequar-los a les noves lleis estatutàries de la Generalitat de Catalunya. S’aprova per unanimitat la seva modificació a realitzar per la nova Junta que surti d’aquesta Assemblea.

Es proposen els següents socis pel nous càrrecs de Junta:

President : Amat CERA i COSTA

 Secretari: Josep Maria COSTA I BALCELLS

Tresorera:  Mercè CLOTA i SALA

Vocal : Carina Aguilar i Burgos

Vocal : Carme Sanchis i Turull

Tots ells son acceptats per unanimitat del socis assistents.

Respecte els temes tres i quatre del Ordre del Dia, sobre el conveni amb l’Ajuntament de Tàrrega i el Calendari de sortides, son també aprovats per unanimitat dels assistents.

I sense que hi hagi cap prec ni pregunta ni mes temes a tractar, s’aixeca la sessió a les 19 hores 55 minuts del mateix dia, de la que estén la present acte el secretari.

                                                               Sr: Josep Maria Costa i Balcells                                                                                                                   Secretari