Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Assemblea general extraordinària i sopar.

27 de juny de 2015...Sense canvis de junta.

DISSABTE 27 JUNY 2015

ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA 

  A Tàrrega a 27 de juny del 2015, en primera convocatòria a les 18h 30m  i en segona convocatòria a les 19 h hi ha la sala de reunions del primer pis del " Carmel ", carrer Comabruna, de Tàrrega, es reuneix en Assemblea General ordinària els socis i membres, que a continuació es relacionen, havent estat convocats en temps i forma pel fins ara President,  d’acord amb el contingut del article 13 dels Estatuts d’aquesta Entitat.                                                      

  Assisteixen a la reunió, o son degudament representats, els 21 socis i membres següents: Amat Cera i Costa, Josep Maria Costa i Balcells, Mercè Clota i Sala, Itziar Minguell i Clota, Carina Aguilar i Burgos, Gemma Puig  i Fitó, Laura Sanchis, Robert Tavira i Delgado, Jordi Tavira i Delgado, Marimar Palau i Duran, Alfonso Màrquez i Martín i Mireia Hernandez.

Amb el següent ordre del dia:

1 = Lectura dels acords en l'ultima assemblea. Informe a càrrec del secretari  Jepo. Ordre en les cercaviles 1e capgrossos, 2on gegants, 3e grallers. Intentar entre tots de fer un bon us del whatsapp.

2 = Informe del president Amado Cera.

3 = Calendari de sortides 2015 a càrrec de Robert Tavira i Delgado.

4 = Anàlisis, pros i contres de la XXVIII trobada, nous reptes per la pròxima trobada: tres bars pel refrigeri, fusió amb l'aplec de sardanes, avisar a la urbana per obrir pas en la cercavila...

5 = Precs i preguntes.

  Respecte al punt u del ordre del dia, Informe a càrrec del secretari Jepo,(lectura dels acords presos en l'última assemblea). Pel tema de grups de whatsapp, cal remarcar que  es molt important  de  fer-ne un bon us, per aquesta raó tenim dos grups: "l'oficial, per concretar entre d'altres coses l'assistència dels que poden vindre a les trobades, comunicats d'oraris, lloc de sortida i d'altres cosetes més, totes relacionades en l'organització de l'associació  i desprès tenim el grup la Fal·lera Catxo nda, per poder expressar els temes que no tenen res a veure en l'organització de l'associació.

  Respecte al punt dos del ordre del dia, informe del president Amado Cera.

  Esmenta la seva dimissió com a "president de Colla" per motius de salut i per poder disposar de poc tems per poder tirar endavant els seus projectes personals, però amb el compromís d'ajudar-nos en restaurar al menys un cop a l'any, l' imatgeria de la colla .

  Respecte al punt tres del ordre del dia, Calendari de sortides 2015 a càrrec de Robert Tavira i Delgado.

   a)comenta que ens han demanat per fer algun ball amb el gegants al sortida de Moià.

  1. b) Demana una mica més d'assistència dels membres de la colla en les sortides, per tal de que si en els fulls d'inscripció que tenim d'omplir en cada sortida que no siguem menys dels que hem apuntat i també en les convocatòries o al final de les trobades, per tal de carregar i descarregar l' imatgeria al remolc.

   Respecte el punt quatre del ordre del dia. Anàlisis, pros i contres de la XXVIII trobada, nous reptes per la pròxima trobada: augmentar de dos a tres els bars col·laboradors pel refrigeri del transcurs de la cercavila, fusionar-nos amb l'aplec de sardanes que es fa al mateix tems de la cercavila a la plaça del Carme, pujant fins al centre de la plaça i l'últim punt es avisar a la urbana per tal de que ens obrir pas pels carrers on passa la cercavila (aquest any no varen aparèixer fins a la meitat del recorregut) .

  Respecte als punts cinc del ordre del dia de precs i preguntes.

a)Es parla del tema que respecte la velocitat en la conducció del vehicle de la colla, que no pot passar dels 100 km per hora i de no frenar en mig de les corbes .

b)Tema facebook: felicitar per la feina d'omplir-lo per part de la Carina Aguilar.

En no haver-hi altres afers a tractar, el Sr. President aixeca la sessió essent 2/4 de 9 de la nit i en dóna fe com a secretari Josep Mª Costa Balcells.

El secretari : Josep Mª Costa i Balcells. Vist i plau del president : Amado Cera i Costa

I després el sopar de germanor, amb l'assistència de 19 membres, (7 més que l'assemblea degut a la participació al flendi).

Galeria d'imatges