Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Assemblea General Ordinària.

08 de novembre de 2014...A Tàrrega.

DISSABTE 08 NOVEMBRE 2014

A Tàrrega a 08 de novembre de 2014, en primera convocatòria a les 16h 30m  i en segona convocatòria a les 17 h i a la sala de reunions del primer pis del " Centre d'Entitats ", carrer Segle XX nº 2, de Tàrrega, domicili de la nostra Associació, es reuneix en Assemblea General ordinària els socis i membres, que a continuació es relacionen, havent estat convocats en temps i forma pel fins ara President,  d’acord amb el contingut del article 13 dels Estatuts d’aquesta Entitat.                                                      

Assisteixen a la reunió, o son degudament representats, els 23 socis i membres següents: Amat Cera i Costa, Josep Maria Costa i Balcells, Mercè Clota i Sala, Carme Sanchis i Turull, Carina Aguilar i Burgos, Robert Tavira i Delgado, Laura Cera i Sanchis, Jordi Tavira i Delgado, Alfonso Màrquez i Martín, Sonia Delgado i Coma, Javier Burguès i Mena, Joan Anton Martin i Miranda,  Laura Martin i Gabernet, Ton Farran i Dominguez, amb el següent ordre del dia:

  • Idees,llocs i propostes per fer intercanvi de colles, per la XXVIII trobada de gegants i Capgrossos del dia 17 de maig del 2015.(cada dimecres a les 21 h reunions de treball amb la comissió d'intercanvi de trobada, que es crearà en aquesta assemblea, de moment amb els membres: Carina, Robert, Jepo,etc..etc.).
  • Col·laboració de tots els membres de la colla en la XXVIII trobada. Exposant a votacions: a)Dinar o esmorzar a la plaça dels Alberts o a la tassa. b) A dinar tant sols les colles de fora vila, excloent totes les colles que si estan invitades a la cercavila, com escoles i d'altres entitats folklòriques Targarines. c) Idees pel record de la trobada.
  • ¿ Com han de ser els gegantons manotes ? Exposant a votacions: a) Gitanos. b) Grallers vestits amb els nostres vestuaris propis. c) Egipcis. d) Bastoners. etc etc....
  • Concurs de dibuixos infantils al parc de Nadal per el cartell de la Trobada.
  • Propostes i creació de la comissió pel marxandatge de la colla, composta pels membres: Carina, Núria Moleres, Gemma Barrufet, etc...etc....
  • A primers d'any 2015, assemblea general extraordinària, per elegir nous membres de junta (vocals de: vestuari, música (Carina,Mamen), marxandatge (Núria Moleres,etc...etc...
  • Precs i preguntes

 Respecte al punt u del ordre del dia, s'acorda de trobar-nos cada dimecres a les 21 h, al centre d'Entitats en reunió  oberta a tots els membres, per anar organitzant i treballar el calendari de les properes sortides, els contactes per intercanvií de trobades per any 2015. 

Membres encarregats, Jepo, Robert i Carina etc etc.

S’acorden llocs claus que volem tenir-hi continuïtat com son la Figuerosa, Preixana i Tornabous.

També és donen idees de nous llocs com son: Lleida (Una sortida d’hivern cotitzada), Mallorca, Ponts, Llinars del Vallès, Hospitalet de Llobregat.

  Respecte al punt dos del ordre del dia, Exposant a votacions:

a)Dinar o esmorzar a la plaça dels Alberts o camp dels escolapis . (queda aprovat per unanimitat del socis assistents).                                                                                            

  1. b) A dinar tant sols les colles de fora vila, excloent totes les colles que si estan invitades a la cercavila (quedem que per peça d'imatgeria gegants o capgrossos "la resta de bestiari no": tres persones per gegant i una persona per capgròs i són mes de tres o mes d'un respectivament, s'han de pagar el menjar), com escoles i d'altres entitats folklòriques Targarines. (queda aprovat per unanimitat del socis assistents, amb 13 vots a favor i 0 en contra).
  2. c) Idees pel record de la trobada (Puzle foto portada WEB ). Queda aprovat per unanimitat del socis assistents, amb 12 vots a favor i 4 en contra.

   També comentem finalitzar la cercavila a la plaça la Tassa ja que es el nostre monument a ciutat gegantera 2009.

   Respecte al punt tres del ordre del dia, Exposant a votacions: Queda aprovat per unanimitat del socis assistents, ,que els nostres nous gegantons seran presentats o di senyats en forma de:  b) Grallers vestits amb els nostres vestuaris propis.  Amb 19 vots a favor i 4 en contra. El gegant (En Falegrall de nom) amb: faixa, polo granate, tambor i baquetes als braços, la geganta (Na Falegralla de nom) amb: polo vermell, partitura i gralla als braços.

  Respecte el punt quatre del ordre del dia. Queda aprovat per majoria absoluta de fer un mini concurs de dibuixos infantils, en el transcurs de taller de capgrossos que farem  al parc de Nadal, per el cartell de la nostra XXVIII Trobada de gegants i capgrossos, del dia 17 de maig del 2015.

  Respecte als punts cinc i sis del ordre del dia. Queda aprovat crear una comissió pel tema marxandatge (Carina, Núria,etc etc), es proposa tenir els pressupostos corresponents per la propera assemblea a primers de Gener o febrer de 2015, fer una cistella de Nadal per poder obtenir algun benefici per nou vestuari (sobretot polars) i la roba dels nous gegantons manotes.

  Queda també aprovat, la donació  a l'Associació Cultural la Fal·lera Gegantera de Tàrrega, d'un cavall de cartró batejat " lo Serranillo ", per part del seu propietari el senyor i actual president de l'Associació: Amat Cera.

  I sense que hi hagi cap prec ni pregunta ni mes temes a tractar, s’aixeca la sessió a les 19 hores del mateix dia, de la que estén la present acte el secretari.   

 

                                               Sr: Josep Maria Costa i Balcells

                                                                                         Secretari