Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Assemblea General Ordinària.

28 de juny de 2014...A Tàrrega.

DISSABTE 28 JUNY 2014

A Tàrrega a 28 de Juny de 2014, en primera convocatòria a les 16h  i en segona convocatòria a les 16 h 30m i a la sala de reunions del primer pis del " Centre d'Entitats ", carrer Segle XX nº 2, de Tàrrega, domicili de la nostra Associació, es reuneix en Assemblea General ordinària els socis i dels pares o tutors dels menors que estan apuntats a la sortida de França  que a continuació es relacionen, havent estat convocats en temps i forma pel fins ara President,  d’acord amb el contingut del article 13 dels Estatuts d’aquesta Entitat.                                                      

Assisteixen a la reunió, o son degudament representats, els 23 socis i tutors següents: Josep Quesada i Higueras, Amat Cera i Costa, Josep Maria Costa i Balcells, Mercè Clota i Sala, Carme Sanchis i Turull, Damià Pujol i Martínez, Carina Aguilar i Burgos, Robert Tavira i Delgado, Alfonso Marques i Martín, Ester Puig i Gràcia, Javier Burguès Mena, Gemma Puig i Fitó, Itziar Minguell i Clota, Nuria, Josep Maria Puig i Sala , Joan Anton Martin i Miranda,  Laura Martin i Gabernet, Gloria Irizar i Recasens, Abril Sabidó Irizar,  Xavier Vidal, Lidia Vidal, Judit Vidal, Noelia Vidal,  amb el següent ordre del dia:

  • Informació de la sortida a França, al poble de Blaye, els dies 4,5,6 de Juliol del 2014, (permisos tutors del menors, horaris, comportaments, programa d'activitats, menjars, targeta sanitària Europea, etc.).
  • Informe de tresoreria a càrrec de Mercè Clota i Sala.
  • Informe del grup de Gralleres i tabalers, a càrrec de la vocal de música: Carina Aguilar i Burgos.
  • Votació per donar suport a la convocatòria pel dret a decidir i a la celebració de la CONSULTA del dia 9 de novembre del 2014. 
  • Precs i preguntes.

 

Respecte al tema quatre del ordre del dia, de donar suport a la consulta pel Dret a Decidir del poble de Catalunya, queda aprovat per unanimitat del socis assistents, amb 19 vots a favor i 4 en contra.

I sense que hi hagi cap prec ni pregunta ni mes temes a tractar, s’aixeca la sessió a les 18 hores del mateix dia, de la que estén la present acte el secretari.

                            Sr: Josep Maria Costa i Balcells

                                    Secretari